Missie en visie

MISSIE

De missie van YFU als VZW is om intercultureel begrip, wederzijds respect en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen door middel van uitwisselingen voor jongeren, families en gemeenschappen.  

Het realiseren van deze doelstelling bevordert begrip en vriendschap over grenzen en culturen heen. Het verwerven van interculturele competenties is een noodzaak geworden binnen onze samenleving. YFU draagt bij tot de ontwikkeling van deze competenties. 

YFU wil alle Vlaamse jongeren de kans bieden een interculturele uitwisseling te ervaren. Om dit doel te bereiken wil de organisatie blijvend investeren in een zo divers mogelijk programma-aanbod qua bestemmingen, duur, kostprijs en leeftijdscriteria. YFU vindt het belangrijk om voor ieder wat wils aan te bieden, zodat de organisatie op een zo breed mogelijk vlak kan werken aan haar missie.
 
YFU is een leergerichte organisatie waarin het levenslang en levensbreed leren belangrijke waarden zijn. YFU biedt hiertoe interculturele programma’s, vormingen, activiteiten en vrijwilligerswerking aan jongeren, gezinnen en scholen aan.
 

WAARDEN

De volgende waarden vertegenwoordigen waar YFU om draait:

Persoonlijk en mensgericht;

Levenslang leren;

Diversiteit waarderen;

Geëngageerd en toegewijd vrijwilligerswerk;

Kwaliteit, transparantie en duurzaamheid promoten.