Korte geschiedenis

Terwijl de wereld nog aan het bekomen was van WOII, werd in 1951 YFU opgericht. Om de wonden te helen werden namelijk 75 Duitse jongeren, op voorstel van de  Amerikaanse minister John Eberly, geselecteerd en  naar Amerikaanse families gebracht voor een uitwisseling van een jaar. 


Burgerlijke en religieuze organisaties in en rond Detroit (Michigan) hielpen op vrijwillige basis om deze studenten te plaatsen bij Amerikaanse gezinnen. Zo werd ook Rachel Andresen, Executive Director van de Ann Arbor/Washtenaw Council of Churches, opvoedster en sociaal assistente, aangezocht om hierbij mee te helpen.


In 1952 ontving de Council de toelating om op te treden als het officiële agentschap voor dit programma. Het werd "Youth For Understanding" gedoopt.


Mevrouw Andresen diende het programma als uitvoerend directeur gedurende meer dan 20 jaar, tot in 1973. In datzelfde jaar werd ze genomineerd voor de Nobel Peace Price voor haar buitengewone bijdrage aan jongerenuitwisselingen.


Ze zei: “I must do everything I can with my life so that the lights will never go out again”.

YFU is één van de oudste en meest ervaren uitwisselingsorganisaties ter wereld. Sinds 1951 hebben alle YFU organisaties samen meer dan  

260 000 studenten uitgewisseld. Ieder jaar nemen er wereldwijd ongeveer 4500 studenten deel aan een YFU programma. 


Al de YFU vestigingen wereldwijd zijn non-profit organisaties of werken op een not-for-profit basis. Dit betekent dat we geen winst nastreven. 


De eerste Belgische studenten vertrokken op uitwisseling in 1969 via YFU NEDERLAND waardoor in 1973 YFU BENELUX werd opgericht. YFU VLAANDEREN werd opgericht op 25 februari 1984 als bijkantoor van YFU Benelux. Een gelijkaardig regionaal kantoor werd in 1994 geopend in Franstalig België, hetwelk ook onder de hoede viel van YFU Benelux. In 2005 werd YFU Benelux opgeheven en opgesplitst in YFU Nederland en YFU België. 


YFU België overkoepelt nu YFU Vlaanderen en YFU Wallonië en dient als overlegplatform voor beide Belgische organisaties. YFU Vlaanderen en YFU Wallonië zijn elk aparte vzw's.